Betaling van contributie

Heb jij je contributie al overgemaakt?

Het heeft onze voorkeur om de contributie op ons rekeningnummer over te maken.

De bankgegevens zijn:
Buurtschap Markt
NL35 RABO 0138854440

Vermeld hierbij jouw naam en ‘contributie 2019’. Alvast bedankt voor jouw bijdrage!